bericht #4 | mei 2010   
 

Uw adres is opgenomen in het bestand 'belangstellenden' van LOFTHOME.
Hierbij enkele wetenswaardigheden.

DE WOONKRANT
Op woensdag 17 mei besteedde De Woonkrant (Telegraaf) een artikel over het woonconcept LOFTHOME. In het vakblad Bouwen met Staal komt in het juninummer een 6-pagina groot artikel, vooral over de constructie en toegepaste technieken. Ook het magazine Kavels zal binnenkort redactioneel twee pagina's aan LOFTHOME besteden.
 
Klik hier voor het artikel (PDF).

NIEUW GESTELDE VRAGEN
Op de website van LOFTHOME geven wij bij de button 'nieuwsbrieven' via Nieuwsbrief 2 al meerdere antwoorden op vragen. Hierbij antwoorden op recent gestelde vragen:
 
'Kan een LOFTHOME roesten?'
Neen, dit is niet aan de orde. Beschadigingen in de toegepaste alu-zinklaag aan de buitenzijde worden door het materiaal zelf hersteld. Twintig jaar oude bedrijfshallen van Hardeman laten op geen enkel vlak roest zien.
 
'Gaat een LOFTHOME even lang als een 'normaal' huis mee?'
Zelfs langer omdat delen makkelijker zijn te vervangen. Een LOFTHOME is trouwens demontabel.
 
'Is LOFTHOME waterdicht?'
Vanzelfsprekend, een LOFTHOME is volkomen waterdicht.
 
'Is een twee onder een kap mogelijk?'
Jazeker, geen enkel probleem, het concept is in maat en vormgeving flexibel.
 
'Kunt u meer zeggen over PIRschuim'
PIRschuim is een slimme toepassing. Een traditionele spouwmuur bestaat voor een groot deel uit slecht isolerende onderdelen. De panelen van Hardeman zijn totaal isolerend (effect: twee maal als een standaard spouwmuur). Daarmee worden energiekosten bespaard en wordt de CO2 uitstoot verlaagd.

COLLECTIEF OPDRACHTGEVERSCHAP
Naast particulier opdrachtgeverschap melden zich steeds meer belangstellenden voor collectief opdrachtgeverschap aan, dus voor het wonen op een LOFTERF (vergelijk met een boerenerf of –hoeve). Mensen die streven naar het genot van vrijheid van wonen binnen een gemeenschappelijke context (ook door het delen van gezamenlijke voorzieningen voor opslag, garage, energie, moestuin en fruitbomen et cetera). Meerdere initiatieven zijn intussen ontstaan, onder andere in Lelystad, Den Haag en Almere. Via het contactformulier op de website van LOFTHOME kunt u kenbaar maken of u in een van de genoemde initiatieven bent geïnteresseerd. Naast het collectieve opdrachtgeverschap zal LOFTHOME ook ensembles van lofts realiseren (groot en klein) voor mensen die zelf geen kavel willen kopen, maar wel graag in een ensemble van LOFTHOMES willen wonen. Op dit moment zijn gesprekken gaande met Lelystad en Almere. Ook hiervoor kunt u uw interesse via het contactformulier melden. 
 

LOFTHOME  |  Postbus 50103  |  1305 AC Almere  |  T 06 - 53 26 60 29  |  info@lofthome.nl
 
Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief? Klik dan hier.